<acronym id="gwyc6"><small id="gwyc6"></small></acronym>
<tt id="gwyc6"><tr id="gwyc6"></tr></tt>
<acronym id="gwyc6"><small id="gwyc6"></small></acronym>
<rt id="gwyc6"><small id="gwyc6"></small></rt>
<rt id="gwyc6"><xmp id="gwyc6"><tr id="gwyc6"><optgroup id="gwyc6"></optgroup></tr>
<rt id="gwyc6"><optgroup id="gwyc6"></optgroup></rt>

Tarih

13. ile 18. Yüzy?llar Aras?ndaki Xinjiang

2016-12-14

Mo?olistan’?n hakimiyeti alt?nda birle?tiren Cengiz Han bat?ya do?ru ilerlemeye ba?lad???nda Uygur devleti 1209’da Mo?ollara ittifak teklif eder. Cengiz Han’a vergi ve asker vermeyi öneren Uygurlar, buna kar??l?k Turfan - Urumçi bölgesinin egemenli?ini elinde tutmay? ba?ar?r. Cengiz Han’dan sonra Mo?ol ?mparatorlu?u o?ullar? aras?nda payla??l?r. Bu bölge ise Ça?atay Hanl???’n?n pay?na dü?mü?tür.

17. yüzy?lda Cungarlar bölgede bir ?mparatorluk kurar. Bunlardan Kalm?klar egemenliklerini Çin Seddinden Don Nehri'ne, Himalayalar’dan Sibirya’ya kadar geni?letir.

Çing Hanedan? 18. yüzy?l?n ortalar?nda bölgenin hakimiyetini Cungarlar’?n elinden al?r. Çing Hanedan?, Tar?m Havzas? ve Çungarya bölgesinde kendine ba?l? küçük hanl?klar olu?turmak ister.

长鸿433棋牌首页 申城棋牌| 淘金电玩首页| 蒙牛棋牌首页| 达人斗棋牌首页| 超凡棋牌首页